Agenda Dni Pola 2019

Agenda Dni Pola 2019 zaplanowanych na 12 maja – Starygród k/Kobylina:

 

1.Prezentacja technologii uprawy innowacyjnej mieszanki międzyplonowej Futter Nova 11
z przeznaczeniem na pasze

– koszenie, przetrząsanie, zgrabianie, zbiór praso-owijarką, zbiór wozem zbierającym, zbiór sieczkarnią samobieżną – Claas Agrosznajder

– siew bezpośredni w technologii pasowej Strip Till/ Maciej Czajkowski/ Szalkowski S.J.

2.Prezentacja efektów optymalnego żywienia bydła opasowego i projektu dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pt. „Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysoko-jakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych”.

3.Prezentacja bydła oraz modelu współpracy rolników z hodowcami, którzy prowadzą stada mięsne w kierunku dostaw odsadków. System współpracy w grupie producentów oparty na krótkim łańcuchu dostaw. Gwarancja statusu zdrowia, potencjału genetycznego oraz stałych równych dostaw.

4.Degustacja wieprzowiny kulinarnej wytwarzanej w ramach współpracy hodowców i przetwórców z terenu LGD Gościnna Wielkopolska oraz prezentacja projektu pt.„Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie produkcji i przetwarzania produktów żywnościowych z Gościnnej Wielkopolski”.

5.Prezentacja partnerów Dni Pola 2019 oraz konsultacje z expertami z branży agro : finanse, zaopatrzenie rolnictwa/środki ochrony roślin/nawozy/ adiuwanty/utylizacja/ genetyka/pasze/, skup zwierząt i kontraktacja/grupy producentów rolnych.

6.Atrakcje dla najmłodszych: paintball laserowy, strzelnica.

7.Występy zespołów tanecznych Szkoły Podstawowej w Kuklinowie.