Agro integracja na posiedzeniu Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Delegatem reprezentującym grupy producentów był Wojciech Styburski.

Podczas posiedzenia Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, które odbyło się 21 marca 2018 roku, przyjęto członków wspierających Federacji: Spółdzielnię Producentów Buraka Cukrowego „Słodki Zakątek” oraz Spółdzielnię Producentów Żywca Wołowego „Zalesie”.

Federacji została wpisana na listę członków Komitetu Cogeca (Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej). Reprezentuje on interesy europejskich spółdzielni rolniczych, wpływa na decyzje polityczne dotyczące ich działalności, koordynuje kontakt pomiędzy spółdzielniami oraz organizacjami europejskimi.

Obecny na spotkaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Krzysztof Jurgiel, przedstawił aktualną sytuację na poszczególnych rynkach rolnych, omówił aktualny PROW oraz udział w pracach międzynarodowych organizacji reprezentujących interesy rolników.