Agro integracja na targach EuroTier

Zarząd i pracownicy Agro integracji aktywnie uczestniczyli w targach EuroTier, organizowanych z myślą o hodowcach zwierząt.

Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla hodowców, którzy chcą zainwestować i udoskonalić swoje gospodarstwo oraz produkcję. Największe na świecie targi Euro Tier odbywają się w Hannoverze. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem cyfryzacji produkcji rolnej. Udział Agro integracji w targach pozwolił na rozpoznanie ciekawych rozwiązań, które można zaimplementować w produkcji zwierzęcej u członków prowadzonych przez nas grup producenckich. Był także okazją do nawiązania wielu kontaktów i inspiracji dotyczących technologii chowu bydła opasowego.