Agro integracja organizatorem Dni Pola 2019 w Starymgrodzie k.Kobylina

12 maja 2019 r. zapraszamy do udziału w Dniach Pola Agroinnowacje. Głównym celem realizacji Dni pola „AGROINNOWACJE” jest promocja dobrych, innowacyjnych praktyk w dzisiejszym rolnictwie.

Agro integracja sp. z o.o. to obecnie jeden z największych integratorów-operatorów grup producentów rolnych. Obecnie skupiamy producentów trzody, bydła opasowego, mleka, buraków cukrowych. Koordynujemy działania i strategie w 27 grupach producentów rolnych, wdrażamy innowacyjne rozwiązania na bazie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, tworzymy niestandardowe i bardzo skuteczne kanały sprzedaży płodów rolnych, które to gwarantują wyższą rentowność produkcji rolnej. Organizujemy bardzo konkurencyjny system zakupów grupowych, który bezpośrednio wpływa na ograniczenie kosztów produkcji. Strategia oparta na wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych oraz ciągłe podnoszenie kompetencji wśród członków grup producentów stawia ich gospodarstwa jako elitę i liderów „Agro – rynku”.

Podczas Dni Pola odbędą się warsztaty dla rolników w zakresie: uprawy, koszenia, pielęgnacji użytków zielonych, zbioru zielonek, nawożenia, oprysku herbicydem, przygotowanie optymalnego TMR-u dla bydła, analiza pasz, układanie optymalnej dawki żywieniowej, pokaz OZE wraz z  instruktarzem, wykłady merytoryczne i praktyczne z zakresu finansów i zarządzania gospodarstwem.

Główny obiektem tegorocznych Dni Pola jest plantacja mieszanki międzyplonowej Futter Nova 11, założona po zbiorze pszenicy ozimej 14 lipca 2018, aktualnie dokonywany będzie jej trzeci zbiór.

Pokazy odbywać się będą od godz. 12.00.

W planie całodniowych pokazów i demonstracji są:

 • wystąpienie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • lustracja plantacji międzyplonowej mieszanki paszowej Futter Nova 11
 • koszenie
 • zgrabianie
 • zbiór sianokiszonek w balotach i wozem zielonkowym
 • pokaz prawidłowego procesu zakiszania zielonek w silosie – zagęszczanie pryzmy
 • rozsiew nawozów
 • uprawa pasowa, siew bezpośredni kukurydzy Strip Till
 • pokaz OZE – fotowoltaika, konsultacje i wyceny
 • innowacje w nawożeniu i ochronie roślin- konsultacje
 • pokazy maszyn rolniczych
 • oferty finansowania rolnictwa
 • doradztwo rolnicze.

Nasza Firma przygotowując się do wspomnianego przedsięwzięcia zaprasza już ok. 500 rolników powiązanych i zainteresowanych uprawą mieszanki międzyplonowej Futter Nova 11 są to gospodarstwa, które szukają optymalizacji kosztów produkcji bydła/mleka, szukających alternatywnych upraw lub sposobów na zazielenienie.

W trakcie całodniowej imprezy prezentowane będą cząstkowe wyniki projektu realizowanego przez Konsorcjum Agrointegracja pt. „Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych”. Jest to projekt realizowany w ramach umowy o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 z działania „Współpraca”. Prezentowane będą wyniki opasu bydła objętego pracami rozwojowymi w ramach projektu, które są opasane według 3 modeli żywieniowych, partnerzy z branży paszowej będą prezentować wyniki uwzględniające koszty produkcji oraz progi rentowności opasu bydła.

Szczególne miejsce oraz niespodzianka dla wszystkich członków grup producentów współpracujących z koordynatorem Agro integracja będzie kluczowym punktem Dni Pola Agroinnowacje.

Eksperci będą udzielali fachowych porad oraz prezentowali dobre praktyki uczestnictwa w grupie producentów. Zaprezentowane zostaną wysoko jakościowe zwierzęta w postaci odsadków ras mięsnych jakie to w ramach kooperacji z ich producentami dostarczane są do członków grup producentów żywca wołowego.

Impreza ma już rangę imprezy ponadregionalnej.

Na miejscu pokazów organizator zapewnia:

 • miejsce pokazowo wystawowe bez ograniczeń powierzchniowych, działka ma pow. 7 ha
 • namiot konferencyjno-gastronomiczny pow. 150m2
 • sanitariaty
 • poczęstunek dla wszystkich odwiedzających (kiełbasa, karkówka, pieczywo, zupa, kawa, napoje)
 • możliwość przeprowadzenia konferencji i wykładów
 • nagłośnienie
 • miejsca parkingowe
 • atrakcje dla najmłodszych zwiedzających (laserowy paintball, strzelnica LakiŁuk).

Serdecznie zapraszamy do udziału.