Nawożenie wgłębne alternatywą na susze.

                 Długotrwałe susze lub nagłe opady deszczu powodują, że składniki pokarmowe w glebie są coraz słabiej przemieszczane w głąb ziemi. Problem zwiększa się w przypadku uprawy bezorkowej, kiedy gleba nie jest odwracana, a nawozy dawkowane są powierzchniowo. Rozwiązaniem problemu może być wgłębne nawożenie. Głębokie podawanie nawozów pozwala w pewien sposób ..Continue Reading

Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej

AGRO INTEGRACJA SP. Z O.O. – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29 006,58 zł. Operacja mająca na celu przeszkolenie grupy rolników z 3 ..Continue Reading

Rolniczy handel detaliczny.

     Rolniczy handel detaliczny to rodzaj działalności, który związany jest z produkcją i sprzedażą żywności przez rolników. W Polsce od 1 stycznia 2017 roku taką formę działalności mogą rozpocząć rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne. Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego obejmuje sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie rolnym.       Produkcja ..Continue Reading

Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR).

      Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) powstała, aby wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie to realizowane jest poprzez trzy szczegółowe cele. Pierwszy to ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego. Następnie oferują ..Continue Reading

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

      Zadaniem działania „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wspierane przedsiębiorstw rolniczych poprzez tworzenie i działanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, które będą zrzeszać rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, właścicieli lasów oraz doradców. Wszyscy oni w ramach swojej działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania do zastosowania w ..Continue Reading

Genomika sposobem na ograniczenie produkcji metanu w hodowli bydła.

      Genomika to dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej, która zajmuje się analizą genomu organizmów. Głównym celem tej dziedziny nauki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu, a także określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Badania na użytek hodowli bydła rozpoczęto na dużą skalę w Holandii, gdzie pojawił ..Continue Reading

Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego to propozycja alternatywnego dochodu i pozyskania paszy objętościowej w gospodarstwie rolnym proponowana przez Konsorcjum Agrointegracja. Polegać ma na zastosowaniu wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu. Liderem projektu jest Biuro doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński. W ..Continue Reading

Dzień Pszczół

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Każdy wie, że pszczoły produkują miód – jeden z głównych produktów antybakteryjnych. Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wytwarza małą łyżeczkę miodu. Do wyprodukowania kilograma miodu pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy. Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania. Przenosząc pyłek ..Continue Reading

Integracja rolników – inwestycja bez kosztów – grupy producentów

Integracja w sektorze rolnym wspiera realizację ważnych zadań. Aby wzmocnić pozycję rolników i ich gospodarstw, potrzebna jest integracja pozioma przedsiębiorstw rolniczych. Polega ona na łączeniu się gospodarstw z tej samej branży produkcyjnej i linii dystrybucji towarów. W praktyce odbywa się to poprzez jednoczenie się rolników wytwarzających ten sam produkt. Umożliwia ..Continue Reading

Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego

Burak cukrowy ma duże znacznie gospodarcze w Polsce, choć areał jego uprawy uległ znacznemu ograniczeniu ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Wybitna rola buraka cukrowego w płodozmianie wskazuje na potrzebę optymalizacji jego uprawy, zwłaszcza w Wielkopolsce, z uwagi na występujące tam gleby. Burak cukrowy jest rośliną wymagającą pod względem przygotowania roli ..Continue Reading