Genomika sposobem na ograniczenie produkcji metanu w hodowli bydła.

                                   Genomika to dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej, która zajmuje się analizą genomu organizmów. Głównym celem tej dziedziny nauki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu, a także określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Badania na użytek hodowli bydła rozpoczęto na dużą skalę w Holandii, gdzie pojawił ..Continue Reading

Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej

Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej

AGRO INTEGRACJA SP. Z O.O. – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29 006,58 zł. Operacja mająca na celu przeszkolenie grupy rolników z 3 ..Continue Reading

Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego to propozycja alternatywnego dochodu i pozyskania paszy objętościowej w gospodarstwie rolnym proponowana przez Konsorcjum Agrointegracja. Polegać ma na zastosowaniu wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu. Liderem projektu jest Biuro doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński. W ..Continue Reading

Dzień Pszczół

Dzień Pszczół

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Każdy wie, że pszczoły produkują miód – jeden z głównych produktów antybakteryjnych. Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wytwarza małą łyżeczkę miodu. Do wyprodukowania kilograma miodu pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy. Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania. Przenosząc pyłek ..Continue Reading

Integracja rolników – inwestycja bez kosztów – grupy producentów

Integracja rolników – inwestycja bez kosztów – grupy producentów

Integracja w sektorze rolnym wspiera realizację ważnych zadań. Aby wzmocnić pozycję rolników i ich gospodarstw, potrzebna jest integracja pozioma przedsiębiorstw rolniczych. Polega ona na łączeniu się gospodarstw z tej samej branży produkcyjnej i linii dystrybucji towarów. W praktyce odbywa się to poprzez jednoczenie się rolników wytwarzających ten sam produkt. Umożliwia ..Continue Reading

Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego

Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego

Burak cukrowy ma duże znacznie gospodarcze w Polsce, choć areał jego uprawy uległ znacznemu ograniczeniu ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Wybitna rola buraka cukrowego w płodozmianie wskazuje na potrzebę optymalizacji jego uprawy, zwłaszcza w Wielkopolsce, z uwagi na występujące tam gleby. Burak cukrowy jest rośliną wymagającą pod względem przygotowania roli ..Continue Reading

Innowacyjna technologia produkcji prosiąt jako alternatywa dla importu zwierząt.

Innowacyjna technologia produkcji prosiąt jako alternatywa dla importu zwierząt.

Produkcja prosiąt wymaga posiadania olbrzymiej wiedzy z wielu obszarów. W połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na kapitał i technologie produkcja prosiąt jest coraz mniej popularna i coraz częściej oceniana jako nieopłacalna. Duże rozdrobnienie produkcji prosiąt przyczynia się do spadku pogłowia loch i wzrostu importu prosiąt, głównie z Danii. Dlatego projekt Agro ..Continue Reading

Projekt – chów trzody chlewnej bez antybiotyków i GMO

Projekt – chów trzody chlewnej bez antybiotyków i GMO

Nowy projekt Agro integracji skierowany do producentów trzody chlewnej i dofinansowany z ARIMR wpisuje się w najnowsze kierunki chowu trzody chlewnej – bez antybiotyków i bez GMO. Nie ulega wątpliwości, że zdrowsze zwierzęta rzadziej wymagają terapii antybiotykami. Aby zatem podnieść poziom zdrowia oraz jakość życia zwierząt hodowlanych, konieczne są inwestycje ..Continue Reading

Efektywna produkcja najwyższej jakości wołowiny bez GMO i bez antybiotyków

Efektywna produkcja najwyższej jakości wołowiny bez GMO i bez antybiotyków

Projekt Agro integracji skierowany dla producentów bydła dofinansowany z ARIMR stanowi praktyczną konsekwencję postulatów wynikających z badań naukowych. Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegają, że nadużywanie antybiotyków w produkcji mięsa jest już globalnym problemem, który prowadzi do oporności bakterii na antybiotyki i rosnącej z tego powodu liczby ..Continue Reading

Projekty dla producentów buraków cukrowych prowadzone przez Agro integrację

Projekty dla producentów buraków cukrowych prowadzone przez Agro integrację

W czwartek 04.08.2022r. odbyło się w Kuklinowie spotkanie przedsiębiorców z grup buraczanych. Tematem zebrania była dyskusja nad projektem buraczanym w świetle funkcjonowania i finansowania grup. Mateusz Krawczyk, doradca z  cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Gostyń omówił stan kampanii buraków i prognozowanie plonów. Odbyła się także dyskusja na temat ..Continue Reading