Nawożenie wgłębne alternatywą na susze.

                 Długotrwałe susze lub nagłe opady deszczu powodują, że składniki pokarmowe w glebie są coraz słabiej przemieszczane w głąb ziemi. Problem zwiększa się w przypadku uprawy bezorkowej, kiedy gleba nie jest odwracana, a nawozy dawkowane są powierzchniowo. Rozwiązaniem problemu może być wgłębne nawożenie. Głębokie podawanie nawozów pozwala w pewien sposób ..Continue Reading

Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej

Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej

AGRO INTEGRACJA SP. Z O.O. – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29 006,58 zł. Operacja mająca na celu przeszkolenie grupy rolników z 3 ..Continue Reading

Rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny.

     Rolniczy handel detaliczny to rodzaj działalności, który związany jest z produkcją i sprzedażą żywności przez rolników. W Polsce od 1 stycznia 2017 roku taką formę działalności mogą rozpocząć rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne. Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego obejmuje sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie rolnym.       Produkcja ..Continue Reading

Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR).

Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR).

      Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) powstała, aby wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie to realizowane jest poprzez trzy szczegółowe cele. Pierwszy to ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego. Następnie oferują ..Continue Reading

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

      Zadaniem działania „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wspierane przedsiębiorstw rolniczych poprzez tworzenie i działanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, które będą zrzeszać rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, właścicieli lasów oraz doradców. Wszyscy oni w ramach swojej działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania do zastosowania w ..Continue Reading

Genomika sposobem na ograniczenie produkcji metanu w hodowli bydła.

Genomika sposobem na ograniczenie produkcji metanu w hodowli bydła.

      Genomika to dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej, która zajmuje się analizą genomu organizmów. Głównym celem tej dziedziny nauki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu, a także określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Badania na użytek hodowli bydła rozpoczęto na dużą skalę w Holandii, gdzie pojawił ..Continue Reading

Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego to propozycja alternatywnego dochodu i pozyskania paszy objętościowej w gospodarstwie rolnym proponowana przez Konsorcjum Agrointegracja. Polegać ma na zastosowaniu wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu. Liderem projektu jest Biuro doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński. W ..Continue Reading

Dzień Pszczół

Dzień Pszczół

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Każdy wie, że pszczoły produkują miód – jeden z głównych produktów antybakteryjnych. Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wytwarza małą łyżeczkę miodu. Do wyprodukowania kilograma miodu pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy. Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania. Przenosząc pyłek ..Continue Reading

Integracja rolników – inwestycja bez kosztów – grupy producentów

Integracja rolników – inwestycja bez kosztów – grupy producentów

Integracja w sektorze rolnym wspiera realizację ważnych zadań. Aby wzmocnić pozycję rolników i ich gospodarstw, potrzebna jest integracja pozioma przedsiębiorstw rolniczych. Polega ona na łączeniu się gospodarstw z tej samej branży produkcyjnej i linii dystrybucji towarów. W praktyce odbywa się to poprzez jednoczenie się rolników wytwarzających ten sam produkt. Umożliwia ..Continue Reading

Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego

Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego

Burak cukrowy ma duże znacznie gospodarcze w Polsce, choć areał jego uprawy uległ znacznemu ograniczeniu ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Wybitna rola buraka cukrowego w płodozmianie wskazuje na potrzebę optymalizacji jego uprawy, zwłaszcza w Wielkopolsce, z uwagi na występujące tam gleby. Burak cukrowy jest rośliną wymagającą pod względem przygotowania roli ..Continue Reading