Zarząd Agro integracji obecny na posiedzeniu komisji sejmowej dot. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych

Zarząd Agro integracji obecny na posiedzeniu komisji sejmowej dot. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych

W dniu 13 marca br. zarząd Agro integracji był obecny na posiedzeniu komisji sejmowej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej. Na posiedzeniu rozpatrywano informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027.

Szkolenie dla producentów żywca wołowego wspólnie z PZPBM

Szkolenie dla producentów żywca wołowego wspólnie z PZPBM

26 lutego br. pod Koninem zespół Agro integracji miał przyjemność wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego prowadzić szkolenie dla gospodarstw rolnych. Tematem przedstawionym przez Wojciecha Styburskiego było m.in. funkcjonowanie grup producentów żywca wołowego oraz omówienie systemu QMP.

Agro integracja na targach EuroTier

Agro integracja na targach EuroTier

Zarząd i pracownicy Agro integracji aktywnie uczestniczyli w targach EuroTier, organizowanych z myślą o hodowcach zwierząt.

Wyższe wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych!

Wyższe wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych!

15 listopada br. Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 przyjął na posiedzeniu szereg zmian m.in. w finansowaniu nowopowstajacych grup producentów rolnych. 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Agro integracja wraz z zrzeszonymi grupami producentów jednym z inicjatorów powstania grupy i złożenia postulatów do ministra rolnictwa o natychmiastową pomoc dla hodowców trzody chlewnej.

Tragedia na rynku trzody – pismo Grupy Roboczej

Tragedia na rynku trzody – pismo Grupy Roboczej

Z powodu bardzo dramatycznej sytuacji na rynku trzody chlewnej i otrzymującą się bardzo niską ceną żywca, która to nie zapewnia pokrycia kosztów wytwarzania, Agro Integracja jest jednym z inicjatorów powołania Grupy Roboczej składającej się z przedstawicieli reprezentujących ją producentów.

O grupach w magazynie „Hoduj z głową”

O grupach w magazynie „Hoduj z głową”

W najnowszym magazynie „Hoduj z głową” wywiad z Wojciechem Styburskim w sprawie korzyści jakie niesie dla gospodarstw rolnych uczestnictwo w grupie producenckiej.

Fotorelacja z Dnia Przedsiębiorcy Rolnego

Fotorelacja z Dnia Przedsiębiorcy Rolnego

Wojciech Styburski na XIV edycji „Dnia Przedsiębiorcy Rolnego” pod hasłem „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” prowadził wykład w tematyce sposobu wykorzystania innowacyjności w gospodarstwach rolnych, tak aby otrzymać zadowalający wzrost dochodu.

Wojciech Styburski prelegentem na Dniu Przedsiębiorcy Rolnego

Wojciech Styburski prelegentem na Dniu Przedsiębiorcy Rolnego

Biuro Doradztwa Rolniczego Wojciecha Styburskiego, będącego prezesem Agro integracji, jednym z prelegentów konferencji 🙂  

Szkolenia z zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych

Szkolenia z zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych

26 lipca 2018 r. w centrali ARiMR w Warszawie odbyło się szkolenie dot. zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych. Wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.