Fotorelacja z Dnia Przedsiębiorcy Rolnego

Wojciech Styburski na XIV edycji „Dnia Przedsiębiorcy Rolnego” pod hasłem „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” prowadził wykład w tematyce sposobu wykorzystania innowacyjności w gospodarstwach rolnych, tak aby otrzymać zadowalający wzrost dochodu.

Celem konferencji była prezentacja innowacyjnych rozwiązań i doświadczeń z ich wdrożenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem najnowszych trendów, w takich obszarach jak:

  • uproszczone metody uprawy,
  • innowacyjne metody nawożenia roślin,
  • nawożenie roślin a ochrona środowiska,
  • optymalna organizacja produkcji bydła mlecznego i opasowego,
  • produkcja trzody chlewnej a ASF,
  • innowacje w chlewni.