Grupy producentów sposobem na większy zysk Twojego gospodarstwa!

Agro integracja jako krajowy lider w obsłudze grup producenckich proponuje Państwu udział w elitarnych projektach ukierunkowanych na rozwój i poprawę zyskowności gospodarstw rolnych np. poprzez uczestnictwo w grupach producentów. Jesteśmy także krajowym konsultantem do spraw integracji gospodarstw rolnych a nasze działania wykraczają również w obszar międzynarodowy.

Gospodarstwom rolnym, które współpracują w sieci naszych grup producenckich zapewniamy wiele korzyści, które finalnie przekładają się na wzrost dochodowości prowadzonej działalności.

Są to przede wszystkim:
• Efekt skali – duża grupa może wynegocjować na rynku znacznie więcej niż pojedyncze gospodarstwo
• Wzmocnienie pozycji rynkowej rolników działających w grupie w łańcuchu rolno-spożywczym
• Większa opłacalność produkcji poprzez generowanie większych zysków – droższa sprzedaż produktów grupy poprzez negocjacje wyższych cen i krótszych terminów płatności (sprzedaż grupowa)
• Większa opłacalność produkcji poprzez generowanie niższych kosztów – tańszy zakup środków do produkcji rolnej dla całej grupy (zakupy grupowe)
• Dofinansowanie z ARIMR od 10% do 6% od wartości sprzedaży netto grupy w perspektywie 5 letniej, które wpływa także na stabilizację sytuacji finansowej w przypadku spadków cen skupu
• Nawiązywanie trwałych powiązań handlowych – zdobywanie nowych odbiorców z uwagi na jednolite, większe partie sprzedaży
• Stabilizacja zbytu: bezpieczna sprzedaż przez grupę do dużych odbiorców
• Podnoszenie jakości produktów poprzez dostarczanie przez grupę odpowiednich zaleceń produkcyjnych czy doradztwa ekspertów z danej branży
• Organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych, wyjazdów studyjnych dla członków grupy w celu zdobycia nowej, praktycznej wiedzy
• Dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy w innych naborach PROW 2014-2020
• Remedium na rozdrobnienie agrarne.