Innowacyjne technologie produkcji paszy z międzyplonu.

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego to propozycja alternatywnego dochodu i pozyskania paszy objętościowej w gospodarstwie rolnym proponowana przez Konsorcjum Agrointegracja. Polegać ma na zastosowaniu wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu. Liderem projektu jest Biuro doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński. W projekcie zostaną przeprowadzone prace rozwojowe dotyczące uprawy międzyplonowej z przeznaczeniem na pasze oraz efektywnej uprawy kukurydzy w technologii pasowej. Bazą dla prowadzonych prac rozwojowych są wyniki badań przeprowadzonych dotychczas w gospodarstwie rolnym Wojciecha Styburskiego. Dzięki realizacji projektu powstanie metoda dotycząca udoskonalonej technologii produkcji bydła z wykorzystaniem innowacyjnej mieszanki międzyplonowej oraz z siewem kukurydzy w technice pasowej. Rezultatem projektu ma być pokazanie większej efektywności w żywieniu i obsadzaniu zwierząt opartej na intensywnej uprawie międzyplonu oraz zasiewie kukurydzy bezpośrednio w darń.

Zakres działań objętych innowacją zakłada udoskonaloną usługę siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu przy jednoczesnym wysiewie nawozu azotowego i wieloskładnikowego. W usłudze zostanie użyta międzyplonowa innowacyjna mieszanka roślin Futter Nova. Dalej proponujemy dobrą praktykę uprawy międzyplonów na paszę oraz efektywną uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonów docelowo w technologii pasowej. To generuje dodatkowy dochód w gospodarstwie i  nadwyżkową paszę objętościową.

Niezwykle wydajna mieszanka traw i roślin motylkowych o nazwie Futter Nova 11 jest autorską mieszkanką paszową Wojciecha Styburskiego z Biura Doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński, która powstała dzięki obserwacji. Autor mieszanki Futter Nova 11 podkreśla: Staramy się cały czas poszukiwać i wdrażać innowacje w rolnictwie. Pokazujemy, jak w inny sposób patrzeć na walory, które nas otaczają i w bardziej optymalny sposób je wykorzystywać. Ponieważ koszty produkcji trzeba dziś bardzo optymalizować, pojawia się konieczność poszukiwania tańszych rozwiązań, które byłyby tak samo efektywne, jak te konwencjonalne. Inspiracją do stworzenia nowej mieszanki była wartość paszowa traw i ich mieszanin z innymi roślinami. Stworzono więc model żywienia w 80% oparty na sianokiszonkach i na paszy objętościowej z traw. Są to rośliny bardzo szlachetne i zasobne w węglowodany i w białko. Przy udziale specjalistów udało się znaleźć kompozycję i mieszaninę takich roślin, które tworzą dobrej jakości alternatywną paszę, ale także mogą być uprawiane w międzyplonie, czyli w okresie, w którym pole jest niewykorzystywane i odpoczywa do następnego zasiewu.

Korzyści, jakie płyną ze stosowania takiej mieszanki, to przede wszystkim fakt, że jest ona alternatywną, wysokojakościową i wydajną paszą dla przeżuwaczy, czyli koni, bydła mlecznego i opasowego, kóz lub owiec. Futter Nova 11 spełnia także wymogi dotyczące zrównoważonego gospodarowania. Rolnik, który chce uzyskać pełną pulę płatności bezpośrednich, musi część swojego areału wyłączyć z produkcji, co w regionie bardzo intensywnego rolnictwa jest wręcz niemożliwe. Zamiast ugorowania, można jednak stosować praktyki zamienne, które dopuszczają stosowanie uprawy międzyplonowej.

Kolejną korzyścią z Futter Novy 11 jest jej działanie prośrodowiskowe. Przez to, że pole jest okryte zielenią nawet w ciągu zimy, zabezpiecza się ziemię przed erozją, deszczem i mrozem. Struktura gleby pozostaje w bardzo dobrej kondycji. Ważny jest też fakt, iż po sprzątnięciu trawy ściernisko dostarcza bardzo dużo materii organicznej. Mieszanka Futter Nova 11 jest komercyjnie dostępna na rynku. To doskonałe rozwiązanie dla rolnika, na którego niekorzyść działa susza i warunki klimatyczne. Na tym samym areale może on wyprodukować 100% więcej paszy w sposób, który jest spójny z ochroną środowiska.