Kolejny nabór w ARiMR na przyznanie dotacji na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów do 31 maja 2019 roku

Przypominamy, że uznane grupy producentów mogą starać się do 31 maja 2019 roku o przyznanie pomocy na realizację swojej strategii w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Dotacja wypłacana jest w zależności od osiągniętych rocznych przychodów netto grupy w zł (w pierwszym roku aż 10%).

Przybliżamy Państwu najważniejsze korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w grupie producentów.

 • Efekt skali – duża grupa może więcej
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej rolników działających w grupie w łańcuchu rolno-spożywczym
 • Większa opłacalność produkcji: 1)większe zyski – droższa sprzedaż produktów grupy poprzez negocjacje wyższych cen i krótszych terminów płatności; 2) niższe koszty – tańszy zakup środków do produkcji rolnej dla całej grupy
 • Nawiązywanie trwałych powiązań handlowych – zdobywanie nowych odbiorców z uwagi na jednolite, większe partie sprzedaży
 • Stabilizacja zbytu: bezpieczna sprzedaż przez grupę do dużych odbiorców
 • Podnoszenie jakości produktów poprzez dostarczanie przez grupę odpowiednich zaleceń produkcyjnych czy doradztwa
 • Członkostwo w związku zrzeszającym grupy pomaga w reprezentacji wobec organów administracji rządowej i poradach prawnych
 • Organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych, wyjazdów studyjnych dla członków grupy w celu zdobycia nowej, praktycznej wiedzy
 • Możliwość korzystania z kredytów preferencyjnych
 • Wsparcie dla przystępowania do systemów jakości oraz promocji tych produktów
 • Możliwość dodatkowego dochodu grupy np. z rozprowadzania dodatków paszowych, świadczenia usług rolniczych
 • Dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy w innych naborach PROW 2014-2020
 • Możliwość wsparcia wspólnych inwestycji
 • Możliwość organizowania przez grupy kampanii reklamowych i promocyjnych, wpływających na kreowanie marki produktów i zwiększanie ich wartości handlowej
 • Remedium na rozdrobnienie agrarne.

Zachęcamy do kontaktu z nami 🙂