Długotrwałe susze lub nagłe opady deszczu powodują, że składniki pokarmowe w glebie coraz słabiej przemieszczane w głąb ziemi. Problem zwiększa się w przypadku uprawy bezorkowej, kiedy gleba nie jest odwracana, a nawozy dawkowane są powierzchniowo. Rozwiązaniem problemu może być wgłębne nawożenie. Głębokie podawanie nawozów pozwala w pewien sposób pokierować rośliną, która prowadzi korzenie w rejony bogate w składniki pokarmowe. Dlatego tak ważne bardzo istotne jest, aby nawozić głęboko, szczególnie na glebach ciężkich i nie dopuścić do sytuacji wynoszenia składników pokarmowych do płytszych warstw gleby.

                         Nawożenie wgłębne ma zastosowanie przede wszystkim w uprawie bezorkowej. Najlepsze rezultaty uzyskamy przy nawożeniu pól fosforem i potasem. Pomimo iż w Polsce uprawa bezorkowa nie jest tak rozpowszechniona, wielu rolników z powodzeniem stosuje ją w swoich gospodarstwach. Ma ona jednak negatywny wpływ na rozkład składników pokarmowych w glebie. Nawożenie wgłębne powinno wyrównać powstałe braki. Dużym ułatwieniem przy tej metodzie jest również możliwość jednoczesnego wykonania zabiegu nawożenia i siewu.

                           Nawożenie wgłębne polega na umieszczaniu nawozu pod nasionami albo przy rzędzie nasion. Młode rośliny mają wówczas możliwość łatwego pobierania składników pokarmowych, które znajdują się tuż obok ich korzeni. Nawożenie takie daje ponadto bardzo dobre efekty w ograniczeniu zmywania powierzchniowego nawozów przez wodę. Takie nawożenie jest doskonałym rozwiązaniem w uprawie bezorkowej. Natomiast tradycyjna metoda siewu rzutowego nawozów mineralnych nie przynosi tu odpowiedniego rezultatu, gdyż rośliny w początkowej fazie rośnięcia nie są w stanie skorzystać z wysianych składników, które znajdują się na powierzchni roli. W uprawie bezorkowej zastosowanie nawożenia wgłębnego ma istotny wpływ na przywrócenie zasobności gleby na różnych jej głębokościach. Rośliny mogą pobierać nawóz, kiedy jest im on najbardziej potrzebny do wzrostu.

                          Do tej pory nawożenie wgłębne polecane było głównie przy uprawie rzepaku i kukurydzy. Coraz większe uznanie zyskuje także wśród rolników, u których w uprawach dominują zboża. Po zastosowaniu nawożenia wgłębnego również w tych uprawach obserwowane jest lepsze plonowanie roślin i mniejsze uszkodzenia spowodowane brakiem wody w czasie suszy.

                  Zdania naukowców na temat skuteczności nawożenia wgłębnego są jednak podzielone. Badania prowadzone w Polsce są natomiast niewystarczające, by jednoznacznie wykazać, jak sprawdza się ten system w warunkach glebowych naszego kraju. Według naukowców amerykańskich, dzięki nawożeniu wgłębnemu możemy uzyskać wyższe plonowanie roślin, zmniejszenie dawek nawozów, większe wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. Specjaliści podkreślają, że nawozy podawane w w głąb ziemi rozpuszczają się szybciej, dzięki czemu stanowią lepsze źródło składników pokarmowych. Młode, rozwijające się rośliny mają ułatwione ich pobieranie, ponieważ potrzebne mikro i makroelementy dostępne są w niedalekiej odległości od korzeni. Nawożenie pod korzeń wpływa również pozytywnie na zasobność gleby w składniki pokarmowe na różnych głębokościach. Dlatego ten rodzaj nawożenia nazywany jest również depozytowym. Wprowadzony do gleby nawóz jest w niej „przechowywany” do momentu, w którym zostanie wykorzystany przez roślinę. Eksperci badający ten rodzaj nawożenia podkreślają, że lepsze zaopatrzenie gleby w składniki odżywcze pozytywnie wpływa na ukorzenienie roślin, a to przekłada się na lepsze pozyskiwanie składników pokarmowych i lepsze zimowanie.

                        Nawożenie wgłębne stosowane jest na różnych głębokościach. Te odkładane w wyższych partiach są szybciej dostępne dla rozwijających się roślin. Natomiast aplikacja nawozu do głębszych partii gleby sprawia, że są one dostępne nawet w kolejnych latach. Na rynku jest co najmniej kilka różnych kombinacji maszynowych umożliwiających wgłębną aplikację nawozu. Jedną z opcji jest wykorzystanie agregatu uprawowego połączonego z dedykowanym siewnikiem umożliwiającym przeprowadzenie takiego zabiegu. Wgłębna aplikacja nawozu możliwa jest również podczas siewu. Wykorzystywane są do tego odpowiednio wyposażone siewniki. Nawożenie wgłębne to jedna z możliwości nowoczesnego rolnictwa do rozważenia w swoim gospodarstwie