W czwartek 04.08.2022r. odbyło się w Kuklinowie spotkanie przedsiębiorców z grup buraczanych. Tematem zebrania była dyskusja nad projektem buraczanym w świetle funkcjonowania i finansowania grup. Mateusz Krawczyk, doradca z  cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Gostyń omówił stan kampanii buraków i prognozowanie plonów.

Odbyła się także dyskusja na temat środków ochrony roślin i planów nawozowych. Dzisiaj tradycyjna uprawa buraka cukrowego oparta na dużym zużyciu przemysłowych środków produkcji nie sprawdza się. W projekcie dofinansowanym z ARIMR proponowana jest pasowa uprawa roli. Buraki wysiewane są w pulchną ziemię, w czystym pasie, między rzędami kładzie się ściółkę. W opisywanej technologii uwzględniono też bioremediację (BIOBED), jako bezpieczne rozwiązanie problemu pozostałości po zabiegach ochrony roślin.

Innowacja w projekcie dotyczy stosowania międzyplonów, czyli wysiewu mieszanek wielogatunkowych, zamiast uprawy pojedynczych gatunków roślin. Celem uprawy jest zapewnienie odpowiedniej ilości ściółki do ochrony gleby, a także umożliwienie mechanicznego odchwaszczania. Stosowane będą gatunki o potwierdzonych właściwościach chwastobójczych. Innowacją w tym zakresie jest znaczące zwiększenie ilości ściółki pozostającej na powierzchni gleby.