Projekty realizowane w konsorcjach

Agro integracja jako Lider Konsorcjów prowadzi prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w hodowli zwierząt i uprawie buraków cukrowych.

W latach 2022-2024 realizujemy 5 projektów dofinansowanych ze środków PROW 2014-2020 z działania M16 Współpraca:

1.Konsorcjum AgroIntegracja Wieprzowina – „Efektywna produkcja najwyższej jakości wieprzowiny bez GMO i bez antybiotyków”. Członkami konsorcjum są gospodarstwa rolne oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania.

2.Konsorcjum AgroIntegracja WOŁOWINA – „Efektywna produkcja najwyższej jakości wołowiny bez GMO i bez antybiotyków”. Członkami konsorcjum są gospodarstwa rolne oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania.

3.Konsorcjum AgroIntegracja WARCHLAK – „Innowacyjna technologia produkcji prosiąt jako alternatywa dla importowanych zwierząt”. Członkami konsorcjum są gospodarstwa rolne oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania.

4.Konsorcjum AgroIntegracja UPRAWA – „Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego„. Członkami konsorcjum są gospodarstwa rolne oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania, Instytut Ochrony Roślin a także Spółdzielnia Producentów Buraka Cukrowego Słodki Zakątek.

5.KONSORCJUM AGRO INTEGRACJA HEALHTY FOOD – „Skrócenie łańcucha dostaw żywności poprzez organizację sklepu AgroIntegracja Healthy Food”. Członkami konsorcjum są gospodarstwa rolne.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Wojciech Styburski – prezes spółki w.styburski@agrointegracja.pl tel 504-232-663
  • Jarosław Walczak – wiceprezes spółki j.walczak@agrointegracja.pl
  • Katarzyna Cieślarczyk – dyrektor biura k.cieslarczyk@agrointegracja.pl
  • Paulina Karbowiak-Zaworska – kierownik ds. projektów strategicznych p.karbowiak@agrointegracja.pl