Szkolenia dla potencjalnych grup producentów

2018 rok zaowocował wieloma spotkaniami informacyjno-szkoleniowymi dla potencjalnych członków grup producenckich. Spotykamy się z zainteresowanymi uczestnikami w bliskich im lokalizacjach. Ostatnio szkoliliśmy w Wągrowcu, Świekatowie i Krotoszynie. Największym zainteresowaniem cieszą się grupy producentów tworzone z myślą o takich produktach jak: trzoda chlewna, bydło opasowe czy mleko.

Przytaczamy garść korzyści finansowych płynących z uczestnictwa w grupach producenckich:

Wsparcie dla grupy wynosi:

w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
w drugim roku – 8% przychodów netto,
w trzecim roku – 6% przychodów netto,
w czwartym roku – 5% przychodów netto,
w piątym roku – 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Zachęcamy do współpracy z nami!