Szkolenia z zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych

26 lipca 2018 r. w centrali ARiMR w Warszawie odbyło się szkolenie dot. zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych. Wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Zespół Agro integracji aktywnie uczestniczył w przebiegu szkolenia, na którym omawiano takie tematy jak:

1.Zasady oceny planów biznesowych grup producenckich

2.Przykłady działań zatwierdzanych w planie biznesowym grup producenckich – dobre praktyki

3.Wytyczne i interpretacje dotyczące uznawania grup producenckich i przyznawania im pomocy finansowej.

Szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronach ARiMR pod adresami:

Zachęcamy do kontaktu w sprawie utworzenia i prowadzenia grup producenckich.