Tragedia na rynku trzody – pismo Grupy Roboczej

Z powodu bardzo dramatycznej sytuacji na rynku trzody chlewnej i
otrzymującą się bardzo niską ceną żywca, która to nie zapewnia pokrycia
kosztów wytwarzania, Agro Integracja jest jednym z inicjatorów powołania Grupy Roboczej składającej się z przedstawicieli reprezentujących ją producentów.

Grupa powstała w celu zebrania postulatów od producentów trzody
chlewnej i dotarcia z nimi do władz ministerstwa rolnictwa.

Rolnicy, producenci trzody chlewnej z południowej wielkopolski  zrzeszeni w Krajowym Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,  przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej domagają się podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w zakresie interwencji na rynku wieprzowiny.

 Postulaty:

  • Przyznanie producentom trzody chlewnej pomocy finansowej w związku z brakiem opłacalności produkcji
  • Wstrzymanie importu mięsa i trzody chlewnej z krajów objętych ograniczeniami w związku z wykryciem ASF
  • Wprowadzenie giełdowego mechanizmu ustalania ceny trzody chlewnej, który to w rynkowy sposób wyznaczy cenę minimalną
  • Wyjaśnienie przez UOKIK możliwości zaistnienia zmowy cenowej zakładów skupujących trzodę chlewną
  • Podjęcie radykalnych i kompleksowych działań zmierzających do ochrony polskiej produkcji wieprzowiny.