Poznaj naszą ofertę

Usługi
[special_tabs tabs=”[{"tab_title":"Grupy producent\u00f3w rolnych","tab_content_title":"Grupy producent\u00f3w rolnych","tab_content_sub_title":"","tab_content_image":{"attachment_id":"789","url":"\/\/agrointegracja.pl\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/Ofertav1w1.jpg"},"tab_content":"<p>Firma Agro Integracja oferuje us\u0142ugi w zakresie:<\/p><ul><li>analizy mo\u017cliwo\u015bci utworzenia grupy producent\u00f3w rolnych,<\/li><li>wyb\u00f3r odpowiedniej formy prawnej i\u00a0 rejestracj\u0119 grupy w rejestrze przedsi\u0119biorc\u00f3w KRS,<\/li><li>obs\u0142ug\u0119 procesu uznania grupy\u00a0 producent\u00f3w w ARiMR<\/li><li>reprezentowanie grupy w post\u0119powaniach przed , ARiMR, s\u0105dami i innymi organami<\/li><li>doradztwo prawne dotycz\u0105ce funkcjonowania grupy producent\u00f3w<\/li><li>doradztwo w zakresie post\u0119pu produkcji oraz najlepszych technologii, innowacji i ochrony \u015brodowiska<\/li><\/ul>"},{"tab_title":"Doradztwo techniczno-rolnicze","tab_content_title":"Doradztwo techniczno-rolnicze","tab_content_sub_title":"Wyr\u00f3\u017cnia nas praktyka","tab_content_image":{"attachment_id":"700","url":"\/\/agrointegracja.pl\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/Ofertav2.jpg"},"tab_content":"<p>\u2022 Doradztwo technologiczne dotycz\u0105ce modernizacji i rozwoju gospodarstw<br \/>\u2022 Analiza dobrych i z\u0142ych praktyk w obszarach rolnych<br \/>\u2022 Wsparcie technologii wytwarzania p\u0142od\u00f3w rolnych<br \/>\u2022 Optymalizacja koszt\u00f3w produkcji<\/p>"},{"tab_title":"Wynajem powierzchni biurowych","tab_content_title":"Wynajem powierzchni biurowych na cele prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci","tab_content_sub_title":"","tab_content_image":{"attachment_id":"702","url":"\/\/agrointegracja.pl\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/Ofertav3.jpg"},"tab_content":"<p>Naszym celem jest zapewnienie Pa\u0144stwu wygody i \u0142atwo\u015bci zar\u00f3wno przy rejestracji grupy producent\u00f3w jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. D\u0105\u017cymy do tego, aby nasi Klienci mogli skoncentrowa\u0107 si\u0119 na w\u0142asnym biznesie i dlatego oferujemy kompleksow\u0105 obs\u0142ug\u0119 administracyjn\u0105 obejmuj\u0105c\u0105:<br \/>\u2022 wynajem salki konferencyjnej, w opcji ze sprz\u0119tem multimedialnym,<br \/>\u2022 obs\u0142ug\u0119 sekretariatu grupy oraz po\u0142\u0105cze\u0144 telefonicznych,<br \/>\u2022 obs\u0142ug\u0119 spotka\u0144 biznesowych i catering<br \/>\u2022 prowadzenie ksi\u0119gowo\u015bci oraz kadr,<br \/>\u2022 wsparcie gospodarczo-prawne:<\/p>"}]” class=”” _array_keys=”{"tabs":"tabs"}” _made_with_builder=”true”][/special_tabs]