Wojciech Styburski członkiem zespołu ds. wysokiej jakości żywności powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego

19 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. wysokiej jakości żywności powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

Zespół został powołany do rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa i jakości żywności. Celem prac uczestników porozumienia, którymi są przedstawiciele wielu branż jest walka o najwyższą jakość polskiej żywności oraz stworzenie platformy porozumienia między branżami. Na posiedzeniu Prezes Agro integracji – Wojciech Styburski – złożył wniosek o powołanie instrumentu platformy wymiany informacji o produkcji wysokiej jakości pomiędzy konsumentami, przetwórcami rolno-spożywczymi oraz producentami rolnymi. Wniosek spotkał się z dużym poparciem ze strony przewodniczących.

Na poniższej fotografii Wojciech Styburski z przewodniczącym zespołu – Gabrielem Janowskim, doktorem nauk rolniczych, niegdyś ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej.