Wyższe wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych!

15 listopada br. Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 przyjął na posiedzeniu szereg zmian m.in. w finansowaniu nowopowstajacych grup producentów rolnych. 

Jest to niezwykle istotna informacja dla członków grup producenckich, ponieważ wsparcie z tytułu uczestnictwa w grupie zostało znacząco podwyższone w stosunku do wsparcia z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz założeń 2014-2020. Członkiem Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 jest prezes Agro integracji Sp. z o.o.

Obecnie członkowie grup producenckich mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe odnoszące się do przychodów netto (jednak nie więcej niż 100 tys euro w każdym roku funkcjonowania):

1 rok działania: 10% (wobec 5% w latach 2007-2013)

2 rok działania: 9% (wobec 8% zakładanych na lata 2014-2020 i 4% w latach 2007-2013)

3 rok działania: 8% (wobec 6% zakładanych na lata 2014-2020 i 3% w latach 2007-2013)

4 rok działania: 7% (wobec 5% zakładanych na lata 2014-2020 i 2% w latach 2007-2013)

5 rok działania: 6% (wobec 4% zakładanych na lata 2014-2020 i 2% w latach 2007-2013).

Zwiększenie poziomu dotacji dla nowopowstających grup producentów rolnych powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania rolników zrzeszaniem się w grupy, dzięki możliwości otrzymania zwiększonego poziomu wsparcia.