Agro integracja na konferencji Srategii Wołowiny 2022

Jak podaje Portal Wysokich Plonów około 90% wyprodukowanej w Polsce wołowiny trafia za granicę. Dopiero od niedawna obserwujemy wzrost zainteresowania tym rodzajem mięsa klientów w Polsce. Zdaniem ekspertów  trend ten może się utrzymać, jeżeli poprawimy jakość mięsa wołowego. Wsparciem dla branży ma być porozumienie organizacji branżowych pod tytułem „Polska Wołowina 2022”, którego celem jest wspólne działanie dla rozwoju sektora. 4 czerwca w tej sprawie swoje poglądy i doświadczenia wymieniali współautorzy Strategii Wołowiny 2022, producenci, naukowcy, doradcy i przedstawiciele MRiRW.