Podsumowanie Dni Pola Watkowo 2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym Dni Pola Watkowo dostępnym na portalu LIZ.PL.

http://www.liz.pl/index.php/news/2677/#news_2677

Dni Pola są doskonałą okazją dla plantatorów do wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań w uprawie buraków.

Na szczególną uwagę w tegorocznej edycji zasługuje zapoznanie plantatorów z technologią uprawy i zbioru mieszanki Futer Nova 11 uprawianej w międzyplonie w połączeniu z siewem pasowym kukurydzy po jej zbiorze. Technologia ta może być alternatywą dla gospodarstw z hodowlą zwierząt, które nie chcąc rezygnować z uprawy buraka cukrowego mogą zapewnić sobie niezbędną ilość paszy w żywieniu bydła.

Wspólnie z zespołem Pfeifer & Langen dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i zapraszamy  na kolejne edycje.