Skrót konferencji Agrlogistyka

W miniony czwartek w siedzibie Agro integracja Sp. z o. o. odbyła się konferencja w ramach III Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, trwającego od 26 do 28 czerwca. Zaproszeni goście z zagranicy mieli okazję wysłuchać prelekcji m.in. na temat celów i założeń spółki oraz lokalnych sposobów na rozwój rolnictwa.

Celem forum jest integracja środowiska naukowców ze środowiskiem biznesu poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń w logistyce.

Pierwszego dnia cykl wykładów przeprowadzono na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czwartek natomiast uczestnicy udali się do Kuklinowa – do siedziby spółki Agro integracja, gdzie powitali ich Wojciech Styburski – jej prezes – oraz Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina. Dzięki prezentacji multimedialnej goście dowiedzieli się o działaniach Agro integracji w kwestii wspierania branży rolniczej.

Spółka powstała na bazie dwóch prężnych firm, zajmujących się doradztwem rolniczym głównie na obszarze Wielkopolski – Agro-Fundusze Jarosław Walczak oraz Styburski & Golinski Fundusze Unijne. Głównym jej celem jest integracja środowisk rolniczych poprzez m.in. zakładanie i prowadzenie grup producenckich. Obecnie Agro integracja obsługuje ponad 30 grup producentów trzody, bydła opasowego, mleka, buraków cukrowych, zbóż i rzepaku. Nie wyklucza także współpracy z rolnikami specjalizującymi się w innych rodzajach produkcji. Swoimi usługami zagospodarowuje takie obszary jak księgowość, prawo rolne czy pełne doradztwo w zakresie ARiMR, Ministerstwa Rolnictwa, KOWR.

Inspiracją do utworzenia firmy była chęć pomocy grupom producenckim, powstałym w poprzednich perspektywach finansowych PROW 2007-2013 oraz 2004-2006. Grupy, które wtedy zostały utworzone, nie do końca były świadome swoich zobowiązań. Gdy w grudniu 2015 zmieniła się ustawa o grupach producenckich, większość tych grup popadła w tarapaty, ponieważ nie realizowały zasad i wymogów, które wynikały z programu. Uszczelnienie przepisów w 2015 roku doprowadziło do wstrzymania płatności dla tych podmiotów. Dzięki wspólnym działaniom udało się pomóc rolnikom w rozwiązaniu tego problemu.

Kolejnym punktem konferencji był wykład Jan Žukovskisa z Wydziału Rozwoju Biogospodarki Uniwersytetu Vytautas Magnus na Litwie. Prelekcja zatytułowana była: „Osiągnięcia i zadania producentów rolnych i ich organizacji: przypadek Litwy”. Słuchacze dowiedzieli się, w jakich gałęziach rolnictwa specjalizuje się nasz wschodni sąsiad, jaki ma potencjał i szanse rozwojowe.

Po cyklu wykładów uczestnicy forum udali się do miejscowości Bułaków, żeby złożyć wizytę u jednego z członków grupy producentów mleka, która współpracuje z firmą Agro integracja. Młody rolnik zaprezentował nowoczesną oborę, która została wybudowana ze środków pomocowych. Odwiedzających bardzo mocno zaintrygował fakt, że obecnie oborę można zarządzać z poziomu smartfona. Została przedstawiona nowoczesna aplikacja do zarządzania stadem, którą dostarcza Polska Federacja Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego.

Wydarzeniem podsumowującym drugi dzień III Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej był wyjazd do zakładów przetwórstwa mlecznego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń. Tam zostały zaprezentowane procesy technologiczne oraz produkty, które cieszą się bardzo wysoką renomą. Jest to wysoka gama produktów, które są wytwarzane bez żadnych dodatków ulepszających i wydłużających trwałość. Spółdzielnia Mleczarska Gostyń współpracuje m.in. z dostawcami z grupy producentów w ramach Agro integracji.

(NOVUS)

źródło: glokalna.pl