Zarząd Agro integracji obecny na posiedzeniu komisji sejmowej dot. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych

W dniu 13 marca br. zarząd Agro integracji był obecny na posiedzeniu komisji sejmowej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej. Na posiedzeniu rozpatrywano informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027.